Z danych przekazanych DGP przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej wynika, że w 2020 r. na wypłatę świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego (FA) budżet państwa wydał 1,06 mld zł. W tym samym czasie dzięki działaniom podejmowanym przez gminy oraz komorników udało się od dłużników wyegzekwować 460,5 mln zł. Oznacza to, że stopa dokonanych zwrotów w relacji do wydatków na świadczenia wynosiła 43,2 proc. Wskaźnik ściągalności należności do FA poprawił się więc w porównaniu do 2019 r., ale tylko w ujęciu procentowym. Łączna kwota odzyskana od dłużników była bowiem o 1,5 mln zł niższa.
Mniej świadczeń