W tym tygodniu w Sejmie resort polityki społecznej będzie prezentował pakiet zmian związanych ze świadczeniami na rzecz rodziny. – W końcu mamy próbę systemowego podejścia do tematu – ocenia Justyna Żukowska-Gołębiewska, prezeska Stowarzyszenia Poprawy Spraw Alimentacyjnych „Dla Naszych Dzieci”. Kładzie jednak nacisk na słowo „próba”.
Wśród zmian najważniejsze to: wprowadzenie stałego mechanizmu wzrostu kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego. Co trzy lata ma ono podlegać zwiększeniu o wskaźnik waloryzacji – procentowy skumulowany wzrost minimalnego wynagrodzenia.