Projekt budżetu państwa zakłada w 2021 r. wzrost gospodarczy: nominalnie o 5,4 proc., realnie – o 4 proc. Ale jeżeli spadek PKB w 2020 r. będzie równy oczekiwanym 4,6 proc., to w 2021 r. PKB nie osiągnie poziomu z 2019 r. Rządowe prognozy wskazują jednak na wzrost dochodów podatkowych samorządów w 2021 r. – przede wszystkim z udziałów we wpływach z PIT – tak w stosunku do planów budżetowych na 2020 r., jak i wykonania za 2019 r.
Suma prognoz dochodów z udziałów w PIT w przekazanych samorządom przez Ministerstwo Finansów wstępnych informacjach na 2021 r. wynosi 57,4 mld zł. W uzasadnieniu do projektu budżetu państwa kwota ta jest nieco wyższa – 58,2 mld zł (obejmuje także udział w PIT Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, ma wynieść 375 mln zł). Ale nawet niższa z tych dwu kwot oznacza poprawę sytuacji finansowej jednostek samorządowych. Nie bardzo jednak wiadomo, z jaką wysokością dochodów najsensowniej ją porównać. Obecne plany budżetowe samorządów obejmują 55,4 mld zł (wzrost o 2,0 mld zł). Tempo realizacji dochodów z udziałów w PIT w ciągu trzech kwartałów tego roku sugerowałoby dochody za cały rok na poziomie 53,0 mld zł (wzrost aż o 4,4 mld zł). Dochody samorządów z udziałów w PIT w 2019 r. wyniosły 56,1 mld zł (wzrost o 1,6 mld zł).