Obserwatorium to inicjatywa Fundacji Stańczyka we współpracy z Fundacją ePaństwo. Jest ono częścią prowadzonego od dwóch lat programu „Przejrzysty Kraków”.
Wychodząc z założenia, że prawdziwa praca odbywa się w komisjach, a sesja rady miasta jest tak naprawdę ich podsumowaniem, postanowiliśmy dostarczyć mieszkańcom jak najwięcej informacji o ich działaniu - mówi Jan Niedośpiał z  Fundacji Stańczyka.

Celem akcji jest przyjrzenie się procesowi podejmowania uchwał – od złożenia projektu, przez prace w komisjach, po głosowanie w radzie. I sprawdzenie, komu może najbardziej zależeć na ich przyjęciu. – Najmniej wiemy o pracach komisji, a ich działanie odbywa się w pewnych lukach prawnych. Mamy tu do rozstrzygnięcia kilka problemów, takich jak udostępnianie i rozpowszechnianie danych osobowych wraz z zasadami ich anonimizacji, utajnianie posiedzeń komisji, a także kwestie prawa do wizerunku. Moim zdaniem brakuje jasnej informacji w polskim prawie, czy wkraczając na posiedzenie komisji czyli w sferę publiczną, rezygnuje się w zakresie danej sprawy ze swojego prawa do prywatności – mówi Jan Niedośpiał.

Program, którego ideą jest kontrola obywatelska władz Krakowa, kierowany jest do mieszkańców i lokalnych mediów. Tym pierwszym ma przybliżyć proces tworzenia prawa lokalnego, w szczególności pod kątem zaangażowania radnych i różnych grup interesu. Natomiast dziennikarzom ma ułatwić dotarcie do dokumentów i ujawnianie ewentualnych nieprawidłowości. Fundacje mają nadzieję, że mieszkańcy innych miast pójdą ich śladem.

Zakończenie akcji planowane jest na sierpień 2015 r.

>