Do końca maja 2015 r. urzędy muszą zapewnić pełną dostępność stron internetowych. Tym czasem żaden z badanych portali internetowych administracji publicznej nie był w pełni użyteczny dla niepełnosprawnych oraz innych osób narażonych na wykluczenie cyfrowe.

Tak wynika z raportu pt. „Dostępność witryn internetowych instytucji publicznych dla osób z niepełnosprawnościami. Analiza i zalecenia”. Badanie przeprowadziła Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego. Przeanalizowała 3 tys. stron. Sprawdziła m.in. zgodności ze standardami języka HTML, XHTML oraz HTML 5 (błędy wykryto aż w 2937 serwisach - 97,9 proc.) czy dostępność plików PDF.

W tej sprawie zwrócił się rzecznik praw obywatelskich (RPO) do ministra administracji i cyfryzacji z prośbą o wyjaśnienie, jakie środki zamierza przedsięwziąć w celu dotrzymania terminu zapewnienia pełnej dostępności publicznych serwisów internetowych.

Wskazał, że w rozporządzeniu Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 526) określono termin zapewnienia pełnej dostępności publicznych serwisów do końca maja 2015 r.

– Konieczne jest więc podjęcie wzmożonych działań na rzecz dostosowania stron internetowych do potrzeb osób narażonych na wykluczenie cyfrowe – uważa prof. Irena Lipowicz, RPO.