40 gmin i osiem powiatów nie mogłoby uchwalić budżetów, gdyby nowy wskaźnik zadłużenia obowiązywał w 2013 r. – wynika z danych Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Resort Michała Boniego na bazie danych regionalnych izb obrachunkowych sporządził listę samorządów, które w przyszłym roku mogą się znaleźć na skraju bankructwa. Nie będą mogły zaciągać kolejnych długów (by realizować inwestycje) ani nawet uchwalić budżetów na kolejny rok. To oznacza zarząd komisaryczny.
Po lekturze danych MAiC wiadomości dla samorządów są dwie – zła i dobra. Zła to ta, że 40 gmin i osiem powiatów musi opracować plany ewentualnościowe. Dobra jest taka, że to zaledwie niecałe 2 proc. wszystkich jednostek terytorialnych w całym kraju.
Przygotowana przez MAiC lista to symulacja sytuacji, która czeka wszystkie samorządy od przyszłego roku. W życie wejdzie indywidualny wskaźnik zadłużenia, wyliczany na podstawie wzoru zawartego w art. 243 ustawy o finansach publicznych.