Mamy zbyt wiele przykładów „zurzędniczenia” struktur samorządowych, które separują samorząd od mieszkańców – mówi DGP były wicepremier Jerzy Hausner.

W „Raporcie o stanie samorządności terytorialnej w Polsce” pan i pana zespół wskazujecie, że samorządy coraz bardziej uzależniają się od rządowych dotacji i subwencji. Czy w takim razie nasz samorząd jest coraz bardziej autonomiczny tylko z nazwy?

Nigdy władztwo finansowe samorządów nie było w Polsce na odpowiednim poziomie. W 1998 r. nie potrafiliśmy znaleźć odpowiedniego punktu równowagi, co widać po niewystarczającej zdolności finansowej samorządów powiatowych i wojewódzkich. Potem próbowaliśmy to w 2003 r. korygować. Ta korekta początkowo wydawała się korzystna. Zbiegła się z wejściem Polski do UE oraz okresem dobrej koniunktury gospodarczej.