Czy w obecnej sytuacji rada gminy może odstąpić od poboru opłaty targowej? Tarcza antykryzysowa nie przewiduje w tym zakresie żadnych jednoznacznych rozwiązań, stąd nasze wątpliwości. Gmina zamierza zaś wspierać lokalną przedsiębiorczość
Tarcza antykryzysowa nie przewiduje preferencji w zakresie wszystkich możliwych lokalnych danin podatkowych czy opłat lokalnych. Dotyczą one tylko podatku od nieruchomości (możliwe zwolnienie dla przedsiębiorców, organizacji pozarządowych czy przedłużenie terminu płatności rat podatku). Nie ma zbliżonych zakresowo regulacji w zakresie takich opłat lokalnych, jak opłata targowa, miejscowa czy uzdrowiskowa. Nie oznacza to jednak, że gmina pozbawiona jest jakiegokolwiek wpływu na możliwość kształtowania zasad w tym zakresie.

Typowe zobowiązanie