W piątek w Ministerstwie Finansów rozpoczną się prace zespołu, który ma przygotować podwaliny reformy ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
Jak informuje nas MF, w zespole ds. przeglądu finansów samorządowych zasiąść mają „przedstawiciele strony rządowej i samorządowej”. Pod lupę mają być wzięte kwestie podatków dochodowych, podatków i opłat lokalnych, subwencji (w tym subwencji oświatowej) oraz dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej.
– Strona rządowa i samorządowa ustaliły, że niezbędne jest dokonanie przeglądu finansów samorządowych oraz wypracowanie propozycji zmian w obszarze finansów samorządowych – przyznaje MF.