statystyki

Gmina nie może określać warunków przekazania dotacji dla prywatnego żłobka

autor: Marcin Nagórek12.02.2020, 20:00
Czy takie zapisy będą prawidłowe?

Czy takie zapisy będą prawidłowe?źródło: ShutterStock

Nasza gmina zamierza dofinansowywać pobyt dzieci w niepublicznych żłobkach. W trosce o należyte wydatkowanie środków i kierując się zasadami ustawy o finansach publicznych, w projekcie uchwały zawarto zapisy o przekazaniu 250 zł na każde dziecko, ale pod warunkiem pomniejszenia o taką kwotę opłat od rodziców. Dodatkowo wnioski mają być składane do 31 marca. Czy takie zapisy będą prawidłowe?

Nie, rada gminy nie ma prawnych możliwości wprowadzenia sugerowanych rozwiązań legislacyjnych, bo brakuje jej ku temu upoważnienia ustawowego. Przy czym analizę podanego zapytania należy poprzedzić odniesieniem się do stosownych regulacji ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Zgodnie z jej art. 44 ust. 3 wydatki publiczne powinny być dokonywane:

1) w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad:

a) uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,

b) optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów;

2) w sposób umożliwiający terminową realizację zadań;

3) w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Co jednak istotne, w opisywanym przypadku zasady te nie mogą stanowić samoistnej podstawy do legalizowania określonych wydatków budżetowych. Kluczową rolę odgrywa tu bowiem art. 60 ust. 2 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat trzech. Wskazano w nim, że wysokość i zasady ustalania oraz rozliczania dotacji celowej, o której mowa w ust. 1, w tym kategorie dzieci, na które przyznawana jest dotacja, określa rada gminy w drodze uchwały. Natomiast w ust. 1 – do którego odsyła ww. norma – postanowiono, że podmioty, o których mowa w art. 8 ust. 1 (czyli np. osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej), prowadzące żłobek lub klub dziecięcy lub zatrudniające dziennych opiekunów oraz osoby, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1, mogą otrzymać dotację celową z budżetu gminy na dziecko objęte opieką w żłobku lub klubie dziecięcym lub przez dziennego opiekuna.

Z literalnego brzmienia ww. art. 60 ust. 2 ustawy wynikają uprawnienia do ustalenia wysokości dotacji (np. 250 zł), zasad ustalania i rozliczania (np. składania zestawień ilości dzieci w danej placówce. W tak określonym ustawowym upoważnieniu nie mieści się natomiast prawo do wprowadzania różnych ograniczeń, choćby warunku przekazania dotacji na dziecko – od pomniejszenia opłaty o tę samą wysokość pobieraną od rodziców. W orzecznictwie sądowym, jak i nadzorczym jednoznacznie wskazuje się, że ww. dotacja ma charakter fakultatywny, jednak jeśli gmina się na nią zdecyduje, to nie może jej ograniczać tylko do określonej kategorii dzieci. Zawarte w art. 60 ust. 1 ustawy określenie każde dziecko nie może być w żaden sposób zawężane (por. np. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z 10 marca 2015 r. sygn. akt I SA/Kr 2012/14, wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z 8 stycznia 2015 r., sygn. akt I SA/Gd 1290/14 i inne).


Pozostało 65% tekstu

Prenumerata wydania cyfrowego

Dziennika Gazety Prawnej
9,80 zł
cena za dwa dostępy
na pierwszy miesiąc,
kolejny miesiąc tylko 79 zł
Oferta autoodnawialna
KUPUJĘ

Pojedyncze wydanie cyfrowe

Dziennika Gazety Prawnej
4,92 zł
Płać:
KUPUJĘ
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Reklama

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Redakcja poleca

Galerie

Wyszukiwarka kancelarii

Szukaj

Polecane