Za podjęciem uchwały w tej sprawie głosowało 58 senatorów, jeden był przeciw, a 36 wstrzymało się od głosu. Teraz projekt trafi pod obrady Sejmu.

Propozycja noweli ustawy o finansach publicznych jest inicjatywą ustawodawczą wyższej izby parlamentu.

>>>>Więcej o zmianach w przepisach 2019/2020>>>>>

Projekt przewiduje, że wymóg limitu udziału środków w finansowaniu programów, projektów lub zadań dofinansowanych ze środków UE, od którego stosuje się wyłączenie z indywidualnego wskaźnika zadłużenia zobowiązań zaciąganych na sfinansowanie wkładu własnego w tych przedsięwzięciach, obniża się z obecnie obowiązującego poziomu (co najmniej 60 proc.) do poziomu co najmniej 40 proc.

Według autorów projektu, pozytywnym efektem nowych przepisów będzie poprawa zdolności JST do pozyskiwania środków na inwestycje z Unii Europejskiej.