Rok 2020 będzie pierwszym pełnym rokiem, w którym samorządy odczują trzy zmiany w podatku dochodowym wprowadzone przez ustawodawcę w 2019 r.

Zmiany w podatku dochodowym odchudzą budżety

Ustawą z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1394) zwolniono od 1 sierpnia 2019 r. od opodatkowania osoby do ukończenia 26. roku życia (z przychodów do 85 528 zł).