Zmiany w podatku dochodowym odchudzą budżety samorządów. A to nie jedyny problem... Wzrośnie wynagrodzenie minimalne, nowe będą stawki opłat po zmianach w prawie wodnym, a subwencja oświatowa nie wystarczy na wydatki na oświatę.

1. Zmiany w finansach publicznych

2. Centra usług społecznych w 2020 mogą świadczyć usługi dla mieszkańców

3. Egzekucja w administracji

4. Prawo wodne - nowe stawki

5. Czystość w gminach

6. Oświata