W 2020 roku w oświacie czekają nas trzy ważne zmiany. Dotyczą one klas mundurowych, dowożenia uczniów oraz subwencji oświatowej.

Zgodnie z projektem budżetu państwa kwota przeznaczona na subwencję oświatową ma wynieść 49,7 mld zł. To o 2,8 mld zł więcej niż w 2019 r. Z kolei roczna kwota subwencji na jednego ucznia ma wynosić 5985,52 zł. Resort edukacji zdecydował się też na to, by od stycznia zwiększyć minimalne stawki wynagrodzeń pensji zasadniczych, ale tylko dla najniżej zarabiających, tj. 19 tys. nauczycieli z 600 tys. ogółem. Zmiana wynika z nowelizacji rozporządzenia MENiS z 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 416; ost.zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 2441). Zdecydowano w nim się wyrównać pensje dla pięciu grup zaszeregowania nauczycieli do poziomu wynoszącego co najmniej kwotę płacy minimalnej (obecnie jest to 2600 zł). Nauczyciele ci od stycznia zarobią średnio około 150 zł brutto więcej. Pojawiły się też zapowiedzi podwyżki płac dla nauczycieli od września 2020 r. o 6 proc. Projekt ustawy budżetowej wciąż nie zawiera jednak takich gwarancji. Póki co od stycznia pensja minimalna nauczycieli z przygotowaniem pedagogicznym po studiach magisterskich będzie się wahać od 2782 zł brutto do 3817 zł brutto (dla tej grupy nauczycieli będzie z poziomu wrześniowych podwyżek 2019 r.).

Z kolei zasady podziału subwencji oświatowej zostaną określone w rozporządzeniu MEN z 13 grudnia 2019 r. (oczekuje na publikację w Dzienniku Ustaw). Już jednak wiadomo, że w tym roku utrzymany zostanie system podziału tych środków z 2019 r., czyli te samorządy, które mają niski wskaźnik dochodowości, a prowadzą bądź dotują publiczne szkoły o średniej wielkości klas (nie większej niż 18 uczniów), otrzymają dodatkowe finansowanie. Na każdego ucznia takiej szkoły samorząd otrzyma wagę 0,1, tj. ok. 600 zł. Dla porównania w 2020 r. finansowy standard A (czyli podstawowa kwota na każdego ucznia) wyniesie 5593 zł, czyli – 418 zł więcej niż w 2019 r. Do tego podstawowego standardu w zależności od typu szkół, liczebności oddziałów i zasobności gmin dodaje się tzw. kolejne wagi. Warto tu podkreślić, że algorytm dodatkowego finansowania dotyczy wyłącznie szkół publicznych. Przy okazji zmian wprowadzono też dodatkowe wagi dla uczniów oddziałów przygotowania wojskowego w wysokości 0,09, tj. ok. 540 zł.