Zmiany, które zaczęły obowiązywać z nadejściem nowego roku, związane są z nowymi wysokościami różnych opłat, uiszczanych na rzecz Wód Polskich.

Nowe stawki opłat

Nowe wysokości stawek dotyczą opłaty podwyższonej, opłaty za udzielenie zgód wodnoprawnych, opłaty legalizacyjnej, a także za naruszenie „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczeń wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczaniu”. Opublikował je minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej w Monitorze Polskim z 2019 r. (nr 1036, 1031, 1030, 1029).