Zbliża się termin uchwalenia lokalnych budżetów, jednych z najtrudniejszych w ostatnich kilkunastu latach. Mimo to większość dużych miast ma całą procedurę już za sobą, choć nie wszędzie obyło się bez problemów.
Kończy się trwająca kilka miesięcy procedura uchwalania samorządowych planów dochodowych i wydatkowych na ten rok. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych (u.o.f.p.) jednostki samorządu terytorialnego (JST) muszą przygotować projekt bud żetu na kolejny rok do 15 listopada. Od tego czasu trwały prace nad ostatecznym kształtem dokumentu (radni mogli proponować poprawki). Ostateczny termin podjęcia uchwały budżetowej mija 31 stycznia.

Najwięksi już z uchwalonymi budżetami