82 mln zł. O tyle mniej w porównaniu z zeszłym rokiem zamierza zarobić stołeczne Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w nadchodzących 12 miesiącach. Już pod nadzorem Wód Polskich.Od 241 mln zł rocznie do niespełna 5 mln zł – tak bardzo swój zarobek zamierza zredukować stołeczne Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. Spółka gospodaruje największą siecią w kraju. Dotarliśmy do szczegółowych wyliczeń, jakie marże zysku na swoich usługach MPWiK chce zainkasować w najbliższych 3 latach.