Jak ustaliliśmy, wniosek o przyznanie Inspekcji Transportu Drogowego eurofunduszy zostanie złożony najpóźniej do końca lutego. Jego rozpatrywaniem zajmie się Centrum Unijnych Projektów Transportowych – na wydanie decyzji będzie miało 120 dni. Inspekcja chce pozyskać z UE 85 proc. z kwoty ok. 162 mln zł, jakie trzeba będzie wydać na rozbudowę sieci fotoradarów.

Prawdopodobieństwo, że nowe rejestratory pojawią się na drogach przed końcem tego roku, jest niewielkie. – Procedury przetargowe będą mogły zostać uruchomione dopiero po podpisaniu umowy o dofinansowaniu. To nie oznacza jednak, że od razu wszczęte zostaną pierwsze postępowania o zamówienie publiczne – zaznacza Krzysztof Łazarowicz z Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym (CANARD), jednostki działającej w strukturach ITD.