Samorządy już liczą, ile będzie je kosztować obowiązek wprowadzenia nowych rozwiązań dotyczących sesji radnych. I dodają, że w małych gminach nie ma to żadnego sensu.
Zgodnie z projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych zmienia się wiele przepisów dotyczących przebiegu sesji radnych. Samorządy muszą zakupić sprzęt do imiennego głosowania, kamery oraz zadbać o odpowiedni internet, tak aby każdy zainteresowany mógł na bieżąco śledzić posiedzenia rady gminy. Samorządy będą też zobowiązane do informowania na stronie internetowej urzędu, kto i jak w określonej sprawie głosował.
Projekt przygotowali posłowie PiS. Według ich szacunków na zakup sprzętu do rejestracji obrazu i dźwięku oraz imiennego głosowania gminy będą musiały znaleźć we własnych budżetach 58 mln zł.