Izba radzi rządowi, by zlecenia dla władz lokalnych przekształcił w ich zadania własne. To miałoby ukrócić odwieczny konflikt o pieniądze na ich realizację.Samorządy wykonują dwa rodzaje zadań. Do pierwszej grupy zaliczyć można np. zarządzanie lokalnymi drogami, zapewnianie transportu zbiorowego czy kształtowanie ładu przestrzennego. Są to zadania własne, czyli takie, za które lokalne władze są bezpośrednio odpowiedzialne.