Jak samorządy poradziły sobie z realizacją sztandarowego programu rządu „Rodzina 500 plus”? Już w przyszłym roku ustali to Najwyższa Izba Kontroli. Z najświeższego harmonogramu jej pracy wynika, że gminy mogą spodziewać się wizyt kontrolerów między III a IV kwartałem 2018 r. Izba zbada wtedy, czy samorządy wykorzystały przyznane im środki zgodnie z przeznaczeniem.
Obiektem zainteresowania kontrolerów staną się również zmiany w systemie oświaty. Na jesieni izba zbada, czy reforma szkolnictwa została wdrożona prawidłowo i skutecznie. Jeszcze wcześniej, bo już na początku przyszłego roku, izba zweryfikuje, czy funkcjonujący w obecnym kształcie system awansu zawodowego nauczycieli wpływa m.in. na jakość nauczania.
NIK weźmie też pod lupę funkcjonowanie budżetów partycypacyjnych i sprawdzi, jak przy wdrażaniu różnych lokalnych inicjatyw układała się współpraca na linii samorządy – mieszkańcy. NIK sprawdzi m.in., czy gminom udało się realizować zgłaszane przez mieszkańców projekty skutecznie i prawidłowo.