W ciągu kilku lat minimalne stawki podatku od środków transportowych spadną do zera – tak brzmi propozycja Brukseli, którą nasz resort finansów zamierza poprzeć. Samorządy są przeciwne.
Komisja Europejska (KE) robi kolejny krok w kierunku urzeczywistnienia drogowej zasady „użytkownik płaci”. W tym celu szykuje dyrektywę (na razie na etapie wniosku, który opiniują państwa członkowskie), która ma stanowić zachętę do odchodzenia od obciążeń stricte podatkowych nakładanych na branżę transportową na rzecz pobierania opłat za korzystanie z infrastruktury drogowej.
– Z natury rzeczy roczne podatki od pojazdów sa? płatnos´ciami powia?zanymi z tym, z˙e pojazd jest zarejestrowany na podatnika przez okres´lony okres, i jako takie nie odzwierciedlaja? z˙adnego szczególnego sposobu korzystania z infrastruktury. Z podobnych powodów podatki od pojazdów nie sa? skuteczne jako instrument zache?caja?cy np. do zmniejszania zatorów komunikacyjnych – ocenia KE.