Władze stolicy przygotowały skargę na rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody mazowieckiego, stwierdzające nieważność uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie referendum gminnego. Udało nam się dotrzeć do treści dokumentu przygotowanego przez kancelarię prawną Chmaj i Wspólnicy Sp.k.
Stołeczny ratusz, reprezentowany przez znanego konstytucjonalistę prof. Marka Chmaja, nie zgadza się z podstawowym zarzutem wojewody, że pytanie, na które 26 marca mieli odpowiedzieć warszawiacy, jest nieprecyzyjne i nie odnosi się do projektu ustawy.
– Nie powinno ulegać wątpliwości, iż pytanie sformułowane w następujący sposób: „Czy jest Pan/Pani za zmianą granic Miasta Stołecznego Warszawy poprzez dołączenie kilkudziesięciu sąsiednich gmin?” w kontekście projektowanej regulacji, która nie przewiduje zmian granic gminy m.st. Warszawy, obejmuje pytanie o stosunek mieszkańców m.st. Warszawy do idei utworzenia nowego rodzaju jednostki – piszą autorzy skargi.
Reklama
Kolejny zarzut to naruszenie przez wojewodę art. 170 konstytucji, zgodnie z którym mieszkańcy mogą decydować, w drodze referendum, o sprawach dotyczących tej wspólnoty. – Działanie wojewody mazowieckiego sprzyja zaś całkowitemu pominięciu woli mieszkańców m.st. Warszawy. Należy bowiem zauważyć, iż projekt ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy nie był przedmiotem konsultacji społecznych ani nie był konsultowany z m.st. Warszawa – wynika ze skargi.
Władze stolicy odniosły się też do zarzutu wojewody, że inicjatywa przeprowadzenia referendum w sprawie zmiany granic gminy nie przysługuje radzie gminy, lecz wyłącznie grupie obywateli.
– Przedmiot referendum nie odnosi się do zmiany granic gminy, a tym samym przedmiotowe przepisy (ustawy o samorządzie gminnym – red.) nie znajdują zastosowania w sprawie. Tym samym Rada m.st. Warszawy nie mogła ich naruszyć, wojewoda mazowiecki zaś błędnie stwierdził, iż uchwała jest z tymi przepisami sprzeczna – czytamy w uzasadnieniu.
Przypomnijmy, że wojewoda 9 marca br. stwierdził nieważność uchwał radnych Warszawy i Podkowy Leśnej w sprawie przeprowadzenia referendum o metropolii warszawskiej. Zielone światło do przeprowadzenia plebiscytu w tej sprawie dał za to władzom Legionowa. Mimo to sugerował, że stolica może jeszcze powtórzyć próbę – pod warunkiem że np. zmieni treść pytania. Jednak stołeczni radni wybrali drogę sądową.
Komentując decyzję wojewody, prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz stwierdziła, że w stolicy to „Rada Warszawy jest tym organem, który jest suwerenem. PiS często powołuje się na suwerena – Rada Warszawy jest suwerenem w Warszawie i chciała dać możliwość wypowiedzenia się mieszkańcom. Niestety rząd – bo wojewoda jest przedstawicielem rządu – to uniemożliwił” – powiedziała.
34 tyle gmin (w tym Warszawę) miałaby objąć nowa jednostka metropolitalna
18 tyle dzielnic liczy obecnie m.st. Warszawa
42 tyle powiatów należy dziś do woj. mazowieckiego