Józefów to następna podwarszawska miejscowość, która pragnie wypowiedzieć się w sprawie włączenia do metropolii warszawskiej. Mieszkańcy skorzystali z zapisu ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), zgodnie z którym referendum może zostać przeprowadzone na ich wniosek. Został on złożony w urzędzie miasta. Rozpoczęło zbieranie podpisów mieszkańców Józefowa posiadających prawo do udziału w głosowaniu. Potrzebnych było ich co najmniej 1495.
– Udało się tego dokonać w trzy dni. Już 8 kwietnia mieliśmy ponad 1700 podpisów. Kontynuowaliśmy zbieranie w niedzielę, bo akcja spotkała się z dużym odzewem ze strony mieszkańców. Widać, że bardzo chcą zabrać głos w dyskusji na temat jego przyszłości – mówi Mariusz Batorski, pełnomocnik inicjatorów referendum i radny Józefowa.
Dzisiaj podpisy zostaną złożone w urzędzie miasta. Następnie rada miasta powoła komisję, która zweryfikuje wniosek. Kolejny etap to podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia referendum. Pytanie, które ma pojawić się na kartach do głosowania, brzmi, „Czy jest Pan/Pani za tym, żeby m.st. Warszawa jako metropolitalna jednostka samorządu terytorialnego objęła Gminę Miejską Józefów?”. – Skorzystaliśmy ze wzoru pytania zadanego podczas referendum w Legionowie, by mieć pewność, że spełnia wymogi formalno-prawne – zapewnia radny Mariusz Batorski. – Wierzymy, że nic nie stanie na przeszkodzie i referendum w Józefowie się odbędzie. Uważamy, że jego wyniki mogą się przydać autorom planowanej ustawy. Referendum to piękny wynalazek demokracji – dodaje.
Inicjatorzy akcji liczą, że plebiscyt odbędzie się 4 czerwca.
W referendum w Legionowie ponad 94 proc. mieszkańców wskazało, że nie chce, by gmina została częścią metropolii warszawskiej.