Przez przedłużające się prace legislacyjne może zabraknąć czasu na podjęcie działań, które pozwolą utworzyć metropolię już od 1 stycznia 2018 r. Rząd jednak zapewnia, że najwyżej zmieni terminy w projekcie ustawy o związku metropolitalnym w woj. śląskim, nad którym pracuje Sejm. Jego pierwsze czytanie odbyło się w piątek.
Z projektu wynika, że do zadań związku będzie należało m.in. kształtowanie polityki rozwoju, ładu przestrzennego oraz planowanie, integracja oraz rozwój publicznego transportu zbiorowego.
– Utworzenie związku umożliwi koordynację zadań, które dotychczas były rozproszone – zapewniał Tomasz Zdzikot, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji.
Związek metropolitalny będzie otrzymywał dochody z budżetu państwa – 5 proc. udziału w podatku PIT od osób zamieszkałych na jego obszarze. Jego budżet wyniesie ok. 250 mln zł. Będzie także zasilany przez składki z budżetów tworzących go gmin.
Zgodnie z projektem to Rada Miasta Katowice będzie mogła wystąpić do ministra spraw wewnętrznych i administracji z wnioskiem o utworzenie związku metropolitalnego. Trzeba go złożyć za pośrednictwem wojewody śląskiego. Z kolei ten, nie później niż 30 dni od otrzymania wniosku, przekaże go, wraz ze swoją opinią, ministrowi spraw wewnętrznych. Na tej podstawie zostanie podjęte rozporządzenie przez Radę Ministrów, w którym zostaną określone granice, nazwa i siedziba władz związku. Sęk w tym, że zgodnie z obecną wersją projektu ustawy czas na wydanie rozporządzenia upływa 31 marca. Tylko na tej podstawie metropolia będzie mogła działać od 1 stycznia 2018 r. W innym wypadku jej powstanie zostanie przełożone na kolejny rok.
– Projekt ustawy o związku metropolitalnym dla Śląska został uchwalony przez rząd we wrześniu ubiegłego roku. Do Sejmu trafił dopiero w styczniu. Dlaczego tak długo to trwało? – zastanawia się Marek Wójcik, poseł PO. Opozycja domagała się deklaracji, że prace legislacyjne w Sejmie i w Senacie przebiegną na tyle sprawnie, aby powstanie metropolii nie zostanie odroczone.
– Termin nie jest zagrożony – zadeklarował Tomasz Zdzikot. – Zawarte terminy w projekcie zostaną najwyżej zmienione w trakcie drugiego czytania w Sejmie tak, aby móc podjąć jeszcze konieczne działania do utworzenia metropolii – zapewniał.
– Może dobrze jest przesunąć datę wydania rozporządzenia w sprawie związku metropolitalnego na 30 czerwca – proponował Marek Wójcik.
Opozycja zarzuciła rządzącym, że z jednej strony proponują narzędzia, które umożliwią utworzenie metropolii na Śląsku, a z drugiej w tym samym projekcie uchylają przepisy, które umożliwiały powoływanie ich w innych regionach.
– Uchwalona w poprzedniej kadencji Sejmu ustawa metropolitalna umożliwiła ich tworzenie w innych miejscowościach. Obecny rząd miał tylko wydać rozporządzenie. Ten jednak z ustawy się wycofał. Po kilku miesiącach przedstawił nowy projekt ograniczający możliwość tworzenia metropolii tylko do Śląska – przypominał Marek Wójcik. Podobnych przepisów potrzebują zaś m.in. Poznań, Wrocław czy Trójmiasto.
Projekt został skierowany do dalszych prac legislacyjnych w komisjach sejmowych.
Czym jest związek metropolitalny
Związek metropolitalny jest zrzeszeniem gmin województwa śląskiego, charakteryzujących się istnieniem silnych powiązań funkcjonalnych oraz zaawansowaniem procesów urbanizacyjnych, położonych na obszarze spójnym pod względem przestrzennym, który zamieszkuje co najmniej 2 mln mieszkańców. Do związku będą mogły przystępować kolejne gminy z terenu województwa śląskiego, jednak bez możliwości wystąpienia.
Etap legislacyjny
Po pierwszym czytaniu w Sejmie