Za utworzeniem metropolii opowiedziały się wszystkie 41 gmin, które mają zostać do niej włączone. Związek obejmie m.in. Piekary, Sosnowiec, Dąbrowę Górniczą czy Rudę Śląską. Jego siedzibą będą Katowice. Tak wynika z projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie utworzenia w województwie śląskim związku metropolitalnego pod nazwą „Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia”.
Konsultacje z mieszkańcami gmin trwały dwa tygodnie. Każdy mógł wyrazić swoją opinię: mailowo, listownie, przez specjalne skrzynki w urzędach gmin, domach kultury i bibliotekach itd. Łącznie wzięło w nich udział 12 tys. osób. Za utworzeniem metropolii opowiedziało się ponad 90 proc. z nich. Jednomyślni byli mieszkańcy Sośnicowic, Knurowa czy Chełma Śląskiego.
Najwięcej głosów przeciwko oddano w Chorzowie, Świerklańcu, Gliwicach, Katowicach, Tychach, Ożarowicach – w tym mieście przeciwnych było 55 osób, za jedynie 76. Sejmik województwa śląskiego również przedstawił swoją pozytywną opinię w tej sprawie. Dla skutecznego utworzenia związku potrzebna jest akceptacja 70 proc. gmin, które mają wejść w jego skład. Łącznie związek obejmie obszar, który zamieszkuje 2,2 mln mieszkańców.
Zgodnie z ustawą rozporządzenie w sprawie utworzenia w województwie śląskim związku metropolitalnego musi zostać wydane do 30 czerwca. Jeżeli Rada Ministrów zdąży, powstanie on 1 lipca 2017 r., ale realizację zadań rozpocznie od 1 stycznia roku następnego. Utworzenie związku w województwie śląskim będzie oznaczało dla budżetu państwa dodatkowe wydatki.
Tylko w 2018 r. przeznaczy na niego 289 mln zł, w następnym już 307 mln zł.
OPINIA
Otwierają się nowe pola współpracy
Marcin Krupa prezydent Katowic / Dziennik Gazeta Prawna
W rozmowach o metropolii z mieszkańcami często pada pytanie „co z tego wszystkiego będziemy mieć”? Choć brzmi ono banalnie, wcale takim nie jest, bo od odpowiedzi na nie zależy, czy mieszkańcy poprą ideę budowy metropolii. Otwierają się przed nami nowe pola współpracy, otrzymamy także duże finansowanie. Będziemy na pewno rozmawiać o wielu ponadlokalnych obszarach funkcjonowania gmin, które realnie wpływają na codzienne życie mieszkańców.
Mam tu na myśli m.in. transport, edukację czy też służbę zdrowia. Jednym z ważniejszych wyzwań dla metropolii będzie też walka o czyste powietrze. Nie wystarczy, że w Katowicach wymienimy w tym roku 800 kotłów, a w latach 2018 – 2027 wydamy na ten cel łącznie 100 mln zł, bo aby efekty były odczuwalne, konieczne jest zaangażowanie wszystkich gmin.
Etap legislacyjny
W trakcie konsultacji publicznych