Trwają konsultacje z mieszkańcami 41 gmin woj. śląskiego mających wejść w skład pierwszego w Polsce związku metropolitalnego. Do zabrania głosu w tej sprawie będzie w poniedziałek zachęcał w Ożarowicach wojewoda śląski Jarosław Wieczorek.

Ożarowice to gmina w powiecie tarnogórskim, składająca się z 7 sołectw; wśród nich są Pyrzowice, na terenie których znajduje się Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice.

Jak podkreślił w rozmowie z PAP wojewoda Wieczorek, od początku sprawowania urzędu odwiedza mniejsze miejscowości w regionie. "Tym razem, korzystając z okazji, że jesteśmy w czasokresie konsultacji społecznych na temat utworzenia związku metropolitalnego w naszym regionie, również będę o to pytał. To jest jedna z gmin, gdzie chcę zapytać włodarzy i mieszkańców, co sądzą o tym pomyśle, czy jest to dla nich szansa i jak z niej ewentualnie będą chcieli skorzystać” – powiedział wskazując, że to dobra okazja, by coś wyjaśnić czy dopowiedzieć.

Konsultacje społeczne w sprawie wejścia gminy w skład tworzonego na terenie woj. śląskiego związku metropolitalnego trwają w Ożarowicach od 14 do 27 kwietnia. Formularze konsultacyjne można pobrać: w sekretariacie urzędu gminy, w bibliotece i ośrodku kultury w Tąpkowicach, w filii biblioteki w Szkole Podstawowej w Zendku, opublikowano go również w biuletynie informacji publicznej.

"Ważne jest, abyście Państwo wypowiedzieli się, czy chcecie przystąpienia naszej gminy do związku metropolitarnego. Podjęte wkrótce decyzje będą miały wpływ na dalszy rozwój gminy. Opinia wyrażona przez Państwa w formularzu konsultacyjnym będzie miała duże znaczenie dla Rady Gminy Ożarowice, która to ostatecznie zajmie stanowisko w sprawie wejścia Gminy Ożarowice w skład tworzonego na terenie województwa śląskiego związku metropolitalnego" – podkreślono w apelu do mieszkańców.

Ustawę o związku metropolitalnym w woj. śląskim prezydent Andrzej Duda podpisał w Katowicach 4 kwietnia. Po spełnieniu przewidzianych ustawą wymogów metropolia powinna powstać 1 lipca 2017 r., a zacząć działać 1 stycznia 2018 r. Wcześniej zainteresowane samorządy muszą przeprowadzić procedury poprzedzające utworzenie związku, w tym konsultacje społeczne.

Każda gmina powinna przekazać Katowicom swoją opinię w formie uchwały radnych podsumowującej przeprowadzone konsultacje. Te uchwały zbierze najpóźniej do połowy maja katowicki samorząd, który potem przekaże je do Górnośląskiego Związku Metropolitalnego (zrzesza zainteresowane metropolią największe miasta regionu; po jej utworzeniu ma przestać istnieć).

GZM na tej podstawie w ciągu kilku dni skompletuje wniosek o utworzenie metropolii, który następnie w formie uchwały przyjmą katowiccy radni. Wniosek ten – wraz m.in. z opinią Sejmiku Woj. Śląskiego oraz szacunkowym dwuletnim planem dochodów i wydatków związku - zostanie przekazany wojewodzie śląskiemu.

Orientacyjny harmonogram zakłada, że wojewoda przekaże wniosek Katowic wraz ze swoją opinią ministrowi spraw wewnętrznych i administracji do 14 czerwca, natomiast Rada Ministrów wyda rozporządzenie o utworzeniu związku metropolitalnego w woj. śląskim do 23 czerwca. Pierwsze posiedzenie zgromadzenia związku powinno odbyć się do 1 września.

Według ustawy związek metropolitalny ma być zrzeszeniem gmin woj. śląskiego, charakteryzujących się istnieniem silnych powiązań funkcjonalnych oraz zaawansowaniem procesów urbanizacyjnych, położonych na obszarze spójnym pod względem przestrzennym, zamieszkanym przez co najmniej 2 mln mieszkańców.

Związek ma wykonywać zadania publiczne w zakresie: kształtowania ładu przestrzennego, rozwoju społecznego i gospodarczego obszaru związku, planowania, koordynacji, integracji oraz rozwoju publicznego transportu zbiorowego, w tym transportu drogowego, kolejowego oraz innego transportu szynowego, a także zrównoważonej mobilności miejskiej, metropolitalnych przewozów pasażerskich, współdziałania w ustalaniu przebiegu dróg krajowych i wojewódzkich na obszarze związku oraz promocji związku i jego obszaru.

Środki dla związku ma zapewnić m.in. 5-procentowy udział w podatku PIT płaconym przez mieszkańców metropolii. Według obecnych szacunków powinno to być ok. 280 mln zł rocznie.