Gmina może od 2017 roku starać się o dofinansowanie do wozu strażackiego.
Jestem wójtem niewielkiej gminy na Mazowszu. Od jakiegoś czasu nasz posterunek Ochotniczej Straży Pożarnej ma spory problem z wozem przeciwogniowym. Ciągle się psuje, a jego użytkowanie stwarza ryzyko operacyjne. Wkrótce dojdzie do tego, że albo nie dojedziemy na miejsce na czas, albo już żadnego pożaru nie będziemy w stanie ugasić. Chcielibyśmy zakupić nowy pojazd, ale niestety jest bardzo drogi. Zebraliśmy już ponad 100 tys. zł, ale to wciąż za mało. Czy istnieją jakieś programy unijne, regionalne, z których gmina mogłaby otrzymać niezbędne dofinansowanie?
Tak, jest kilka programów, z których gmina potencjalnie może otrzymać dofinansowanie na zakup sprzętu przeciwpożarowego.
Jeśli chodzi o Mazowsze, to spore środki w formie dotacji celowej przeznacza m.in. budżet województwa mazowieckiego. Joanna Stefaniak z Biura Bezpieczeństwa Publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego mówi, że w grudniu Sejmik Województwa Mazowieckiego zatwierdza budżet na przyszły rok. – W przypadku zabezpieczenia środków finansowych w 2017 roku będziemy mogli uruchomić nowe samorządowe zadanie na pomoc finansową dla gmin/miast z przeznaczeniem na doposażenie jednostek OSP. Wnioski będą mogły składać, jak w poprzednich latach, gminy czy miasta dla konkretnych jednostek OSP. Rodzaj sprzętu przeciwpożarowego, na jaki będzie można składać zapotrzebowanie oraz wszystkie warunki i terminy, zostaną opisane i zamieszczone na naszej stronie internetowej w zakładce Bezpieczeństwo – OSP – zapewnia Stefaniak.
Innym rozwiązaniem dla wójta byłoby złożenie wniosku na sfinansowanie wozu strażackiego w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Mazowieckiego (RPO WM). Ten jednak nie zawsze przewiduje pomoc w tym zakresie. Działania z tego programu skupiają się raczej na środowisku, modernizacji placówek czy edukacji. W tym roku zdarzył się wyjątek i znalazło się trochę pieniędzy dla straży, niestety na nie jest już za późno. Anna Kurowska z Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich na Mazowszu przy Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych informuje, że RPO WM Działanie 5.1 Wzmocnienie potencjału Ochotniczych Straży Pożarnych, dla którego nabór odbył się do 30 maja b.r., i został już na ten rok zakończony. – Na rok 2017 harmonogram naborów wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego zamieszczony na stronie www.funduszedlamazowasza.eu nie przewiduje już konkursu dla wnioskodawców z tego działania. Jednak warto ją stale monitorować, bo możliwe są zmiany i nabory w kolejnych latach.