Sejmik województwa lubelskiego przyjął w piątek budżet na 2017 r. Zaplanowano w nim dochody w wysokości 919,9 mln zł, zaś wydatki – 984,4 mln zł. Ponad 40 proc. wydatków przeznaczono na inwestycje, głównie drogowe.

Za przyjęciem budżetu głosowało 19 radnych PO i PSL, przeciw było 13 radnych PiS.

Deficyt w wysokości 64,5 mln zł będzie sfinansowany z wolnych środków w kwocie 35,8 mln zł oraz z kredytu – 28,7 mln zł.

Marszałek województwa lubelskiego Sławomir Sosnowski podkreślił, że dochody budżetu w przyszłym roku będą na poziomie przewidywanego wykonania tegorocznego budżetu, natomiast wydatki – wyższe. „To wynik zwiększenia środków na inwestycje, które w przyszłym osiągną poziom ponad 400 mln zł, czyli przeszło 40 proc. całego budżetu. Główną kategorią wydatków będą inwestycje drogowe, na które przeznaczymy 272 mln zł” – powiedział Sosnowski.

Przewodniczący klubu radnych PiS Andrzej Pruszkowski powiedział, że jego klub nie poparł budżetu, ponieważ koalicja PO-PSL nie uwzględniła złożonych przez nich wniosków. „Żaden z wniosków złożonych przez radnych PiS do budżetu nie został uwzględniony. Uznaliśmy, że skoro nas się nie słucha, to zwalnia nas to od tego, żebyśmy popierali przedłożenia, które powstają wyłącznie w gronie większościowej koalicji” – powiedział Pruszkowski

Dodał, że radni PiS uznali budżet na przyszły rok za „bardzo słaby” i nierokujący przyśpieszenia rozwoju regionu. „Nasz region powinien rozwijać się szybciej niż inne, bo dzisiaj zajmujemy zwykle ostatnie lub jedno z ostatnich miejsc w różnego rodzaju rankingach. To nas nie satysfakcjonuje. Chcielibyśmy mieć do czynienia z budżetem dynamizującym rozwój gospodarczy, a ten budżet takim nie jest” – podkreślił Pruszkowski.

Wydatki na inwestycje w przyszłorocznym budżecie roku wynieść mają 417 mln zł, w tym ponad 308 mln zł stanowiły będą fundusze unijne.

Ponad połowa wydatków budżetowych przeznaczona zostanie na sfinansowanie zadań w zakresie transportu. Inwestycje na drogach wojewódzkich pochłoną 272 mln zł. Zmodernizowane będą m.in. fragmenty dróg: nr 835 Lublin-Biłgoraj, nr 814 Radzyń Podlaski-Żminne, nr 829 Łucka-Biskupice, nr 815 Wisznice-Lubartów, nr 837 Piaski-Sitaniec oraz nr 846 Małochwiej Duży-Teratyn. Dotacje do przewozów kolejowych wyniosą 64,9 mln zł zaś do biletów autobusowych – 44 mln zł.

Zakończona ma być w przyszłym roku rozbudowa Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej, największej inwestycji służby zdrowia w regionie. Prace budowalne pochłoną 32,6 mln zł, z czego dotacja z budżetu państwa wyniesie 19,7 mln zł, zaś wyposażenie szpitala – 15,7 mln zł, w tym dotacja z budżetu państwa – 7,8 mln zł.

Poziom zadłużenia na koniec przyszłego roku wynieść ma 690 mln zł, koszt obsługi długu to 22 mln zł.