Od nowego roku osoby, które planują wyciąć drzewo na działce na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, nie będą musiały występować o zgodę do gminy.
Czy przedsiębiorcy skorzystają na zmianach
Prowadzę niewielki warsztat. Chciałbym go rozbudować, ale wiązałoby się to z wycięciem kilku drzew z mojej działki. Czy rada gminy może odstąpić od wymogu uzyskania zezwolenia również w przypadku przedsiębiorców?