Od 1 stycznia zleceniodawca przy zawarciu umowy powinien ustalić sposób potwierdzania liczby godzin wykonywania zlecenia. Jeżeli tego nie zrobi zleceniobiorca sam przedłoży informację o czasie pracy. Dokumenty te należy przechowywać przez 3 lata.

Od 1 stycznia 2017 r. minimalna stawka godzinowa ma wynosić ponad 13 zł brutto. Podobnie jak miesięczne minimalne wynagrodzenie będzie co roku waloryzowana. Poza ustaleniem prawidłowego wynagrodzenia, przedsiębiorcy muszą pamiętać o kilku istotnych zmianach:

1. Ewidencja czasu pracy
Od 1 stycznia zleceniodawca przy zawarciu umowy powinien ustalić sposób potwierdzania liczby godzin wykonywania zlecenia. Jeżeli tego nie zrobi zleceniobiorca sam przedłoży informację o czasie pracy. Dokumenty te należy przechowywać przez 3 lata.

2. Wypłata wynagrodzenia
Jeżeli umowa ze zleceniobiorcą trwa dłużej niż miesiąc, to wynagrodzenie musi być wypłacane przynajmniej raz w miesiącu.

3. Kary za zbyt niskie wynagrodzenie
Przy okazji ustanowienia minimalnej stawki godzinowej Państwowa Inspekcja Pracy zyskała nowe uprawnienia do jej kontroli. W przypadku wypłacania wynagrodzenia niższego niż wynikałoby z minimalnej stawki godzinowej dojdzie do popełnienia wykroczenia, za które grozi kara grzywny w wysokości od 1000 zł do 30 000 zł.

Minimalnej stawki godzinowej nie można się zrzec. Jeżeli po wyliczeniu przepracowanych godzin, okaże się że proponowane wynagrodzenie jest niższe niż 13 zł za godzinę, pracodawca musi podnieść wynagrodzenie.