Od nowego roku pracownicy w pierwszym roku pracy otrzymają 100 proc. minimalnej pensji, a nie jak dzisiaj – 80 proc. Istotne zmiany czekają również osoby pracujące w nocy: przy ustalania wysokości zarobków nie będzie uwzględniać się dodatku za pracę w porze nocnej.

1. Godzinowa stawka minimalna

W przyszłym roku po raz pierwszy zostanie zwaloryzowana godzinowa stawka minimalna. Obowiązuje ona od 2016 roku i obecnie wynosi 12 zł za godzinę. Ustawowa kwota to 12 zł za godzinę, jednak kwota ta będzie co roku waloryzowana w zależności od wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę zatrudnionych na umowie o pracę. W 2017 roku wyniesie ona 2 tys. zł brutto, w efekcie godzinowa stawka wzrośnie więc do około 13 zł.

Reklama

2. 100 proc. minimalnej pensji dla każdego

Do tej pory pracownicy w pierwszym roku pracy otrzymywali, poza niższym wymiarem urlopu, także niże wynagrodzenie minimalne. Nie może być niższa niż 80 proc. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Jako pierwszą pracę wlicza się wszystkie okresy, za które opłacana była składka ZUS lub zaopatrzenie emerytalne (nie liczą się tu umowy o pracę zawarte w celu przygotowania zawodowego). Od 1 stycznia 2017 r. pracownika w pierwszym roku pracy będzie obowiązywała 100-proc. stawka wynagrodzenia minimalnego.

3. Praca w nocy

Obecnie pracownik zarabiający minimalne wynagrodzenie wykonujący swoje obowiązki w godzinach nocnych może otrzymywać wynagrodzenie w tej samej wysokości co pracownik, który też otrzymuje minimalne wynagrodzenie, ale nie wykonuje pracy w nocy. Wynika to z tego, że pracownik wykonujący pracę w porze nocnej za każdą godzinę tej pracy przysługuje dodatek do wynagrodzenia. Jego wysokość wynosi 20 proc. stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę. Od 1 stycznia 2017 r. przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia pracownika nie będzie uwzględniać się dodatku do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej. Pracownicy zarobią więc więcej.