64 proc. wszystkich ogłoszeń w Polsce zawiera wymagania odnośnie znajomości języka angielskiego. Jednak na poziomie komunikatywnym zna go około 33 proc. obywateli. Oznacza to, że jeden z największych problemów panującym na rynku pracy to bariera językowa – wynika z Raportu CEPS „Znaczenie znajomości języków obcych na rynkach pracy Centralnej i Wschodniej Europie”.

Jeśli chodzi natomiast o język niemiecki, kwestia jego znaczenia na rynku pracy wygląda nieco inaczej. Tylko 19 proc. Polaków jest w stanie posługiwać się językiem niemieckim, a jego znajomość wymagana jest przy 12,5 proc. wszystkich ogłoszeń. Najczęściej językiem niemiecki posługiwać muszą się kontrolerzy jakości i asystenci biurowi.

Języki francuski, hiszpański, rosyjski i włoski grają trzeciorzędną rolę na polskim rynku pracy, jednak wymagane są w prawie 9 proc. wszystkich ogłoszeń o pracę, co przekłada się na największą ilość ze wszystkich państw Grupy Wyszehradzkiej. Niestety, znajomość tych języków w Polsce jest na niskim poziomie, co może świadczyć rosnącej dominacji języka angielskiego na rynku pracy.

Doradcza podatkowy, inżynier przemysłowy oraz analityk biznesowy – z tymi zawodami w Polsce najczęściej związana jest znajomość języka angielskiego.

Polska, Słowacja, Czechy i Węgry – V4 pod lupą

Autorzy Raportu CEPS przeanalizowali 74 tys. ogłoszeń z czterech krajów Grupy Wyszehradzkiej (Polska, Czechy, Słowacja oraz Węgry). Zostały one wybrane z reprezentatywnych internetowych serwisów ogłoszeniowych. Zadbano o to, by każdy z serwisów zawierał ogłoszenie z wszystkich branż pracowniczych. W Polsce takim serwisem okazał się Pracuj.pl, na Węgrzech profession.hu, w Czechach Jobs.cz, a na Słowacji profesja.sk. Z zebranych ofert naukowcy wyłonili 59 zawodów, które podzielono następnie na trzy kategorie w zależności od stopnia wykwalifikowania pracownika.

Wnioski? We wszystkich krajach V4 język angielski wymagany był w 52 proc. wolnych wakatów. Co istotne, stwierdzono, że jedynie 25-33 proc. populacji krajów V4 potrafi porozumiewać się w języku angielskim. Jeśli chodzi o niemiecki był o on drugim najbardziej pożądanym językiem przez pracodawców – pojawił się w 12 proc. ogłoszeń, a 15 proc. – 22 proc. populacji krajów V4 potrafi rozmawiać w tym języku. Najczęściej znajomości języka angielskiego pracodawcy wymagali w Polsce (64 proc. ogłoszeń). Dla porównania, w Czechach angielski pojawiał się tylko w 28 proc. ogłoszeń, na Węgrzech w 38 proc., a na Słowacji w 49 proc.

Co ciekawe, w Czechach i na Słowacji stawka godzinowa była ściśle powiązana ze znajomością języka angielskiego. Taka relacja nie powstawała już jednak w przypadku znajomości języka niemieckiego.

Autorzy badań wykryli również inną zależność zależność. Im większy stopień skomplikowania wykonywanego zawodu, tym częściej pracodawcy w krajach V4 wymagali od pracowników znajomości języka angielskiego. Zależność ta dotyczy zarówno zawodów, w których konieczne jest posiadanie wysokich kwalifikacji (np. HR Manager, Marketing Manager, czy doradca podatkowy), jaki i tych z niższymi wymaganiami (np. recepcjonista, księgowy, asystent). Zależność ta nie potwierdziła się natomiast jeśli chodzi o język niemiecki i inne wymagane język i obce.

Najczęściej znajomości języka angielskiego wymagano przy zawodach:

Tester, inżynier przemysłowy, marketing manager, IT analyst, programista, recepcjonista, kontroler finansowy, produkt manager, doradca podatkowy, office manager, księgowy, prawnik, IT administrator, analityk biznesowy, analityk finansowy

Rzadziej znajomości języka angielskiego łączyła się z zawodami:

Team leader, Key Account Manager, HR Manager, Account Manager, Transport Clerk, Customer Support Worker, Architect, Production Director, Office Worker, Quality Control, Financial Manager, Operations Manager, Consultant, Sales Director, Regional Sales , Representative, Lekarz, Nauczyciel, Sales Team Leader

Najrzadziej znajomości angielskiego wymagano przy zawodach:

Pielęgniarka, pracownik budowlany, elektryk, sprzedawca, kucharz, kasjer, kierowca, telemarketer, ślusarz, magazynier