Miniony rok przyniósł znaczny wzrost liczby ogłaszanych w sieci wakatów. W poprzednim miesiącu liczba oferowanych w internecie miejsc pracy w największym stopniu zmniejszyła się w województwach dolnośląskim i łódzkim.

W pozostałych lepiej rozwiniętych regionach spadek ofert pracy był również nieco większy niż przeciętnie w kraju.

Natomiast - na co zwracają uwagę autorzy opracowania - w większości słabiej rozwiniętych województw liczba ogłoszeń o zatrudnieniu w ubiegłym miesiącu wzrosła, najbardziej w warmińsko-mazurskim, podlaskim i kujawsko-pomorskim.

W styczniu zwiększyła się liczba ogłoszeń o pracy dla osób posiadających wykształcenie związane z naukami społecznymi oraz usługami, spadła zaś dla absolwentów kierunków inżynieryjnych i ścisłych. Ubiegły miesiąc cechował również spadek liczby ogłoszeń dla pracowników fizycznych oraz tych, w których pracodawca nie podał zawodu wymaganego od kandydata do pracy.