Pracodawcy, którzy zatrudniają żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych z przydziałem kryzysowym, będą mieli więcej czasu na sporządzenie dokumentów o rekompensatę od wojska za nieobecność podwładnego wezwanego na służbę okresową.
Takie m.in. zmiany przewiduje rozporządzenie ministra obrony narodowej z 27 maja 2015 r. w sprawie świadczenia pieniężnego przysługującego pracodawcom (Dz.U. poz. 842). Nowa regulacja jutro wejdzie w życie.
Na podstawie rozporządzenia, a także art. 134a ust. 5 ustawy z 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP (Dz.U. z 2015 r. poz. 827 ze zm.) szef firmy będzie miał wydłużony termin z 30 do 90 dni na dostarczenie udokumentowanego wniosku o wypłatę świadczeń przez wojsko za nieobecność pracownika. Dokument ten należy przesyłać do wojewódzkiego sztabu wojskowego właściwego według siedziby pracodawcy, a nie jak obecnie do jednostki, w której pracownik odbywa ćwiczenia. Rozporządzenie przewiduje też dostosowanie sposobu naliczania wysokości zwrotu rekompensaty z tytułu kosztów poniesionych na zastępstwo do zasad obowiązujących przy naliczaniu pracowniczego wynagrodzenia. W efekcie nastąpi zmiana wskaźnika z 1/30 dwuipółkrotności przeciętnego wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w okresie poprzedzających powołania do służby na wskaźnik 1/21.