W dalszym ciągu karta powołania będzie co do zasady doręczana żołnierzowi rezerwy albo osobie niebędącej mundurowym nie później niż na czternaście dni przed dniem rozpoczęcia ćwiczeń. Z kolei rezerwista wezwany w trybie natychmiastowym musi się stawić w jednostce w ciągu czterech godzin.

W każdym wypadku, gdy dotrzymanie terminu z powodu obłożnej choroby lub tzw. siły wyższej nie jest możliwe, wezwany musi niezwłocznie powiadomić o tym WKU.

Nowe rozporządzenie w większości powiela rozwiązania z wcześniej obowiązującego aktu prawnego. Zrezygnowano w nim z określania trybu oceniania mundurowych. Ma to precyzować odrębny akt prawny

Etap legislacyjny

Wchodzi w życie 21 lipca 2015 r.