Do poniedziałku rząd musi ostatecznie zdecydować o wysokości minimalnego wynagrodzenia w przyszłym roku. Wyższa kwota oznacza podwyżkę wielu świadczeń
Wszystko wskazuje, że najniższa płaca wyniesie w przyszłym roku 1750 zł. Taką kwotę zaproponował rząd i przedstawił partnerom społecznym zgromadzonym w komisji trójstronnej. Ta wysokość jest uwzględniona także w projekcie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2015 r. Musi być ono ogłoszone do 15 września. Nowa suma będzie stanowić 44,1 proc. prognozowanej przeciętnej pensji w 2015 r.

Wyższe wypłaty