Polacy są zainteresowani pracą za granicą. Jak wynika z raportu CBOS, w ubiegłym roku taką gotowość wyraziło 24 procent naszych rodaków. Najczęściej wybierają Wielką Brytanię i Niemcy. Nasi zachodni sąsiedzi zgłaszają w ostatnim czasie duże zapotrzebowanie na polskich opiekunów osób starszych i chorych.

Za granicę w poszukiwaniu pracy najczęściej wyjeżdżali w ubiegłym roku mieszkańcy województw: świętokrzyskiego, lubelskiego i wielkopolskiego.

Z badań wynika, że w poszukiwaniu pracy wyjeżdżają przede wszystkim mieszkańcy wsi. Motywacją jest przede wszystkim wysokie wynagrodzenie. W opiece, w systemie oferowanym m.in. przez jednego z niemieckich franczyzodawców, można zrobić od 1,1 tys. euro do nawet 1,7 tys. euro miesięcznie.

Dla ponad 30 procent osób bezpośrednią przyczyną wyjazdu za granicę są trudności w znalezieniu pracy w kraju.