Od siedmiu lat staram się o wypłatę wynagrodzenia od byłego pracodawcy – opowiada pan Michał. – Najpierw wzywałem do zapłaty, potem skierowałem sprawę do sądu. Wygrałem proces łącznie z odwołaniem i przekazałem wyrok do egzekucji przez komornika.
Niestety komornik (a było ich dwóch) nie mógł wyegzekwować środków z uwagi na brak majątku - tłumaczy dalej pan Michał. Bo w trakcie postępowania firma – była to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – zmieniła właściciela, choć wszystko zostało w rodzinie: wcześniej była nim żona, teraz jest mąż. Firma windykacyjna też nie potrafiła mi pomóc. Czy jest nadzieja na odzyskanie pieniędzy? Razem z odsetkami nazbierało się już około 15 tys. zł – pisze poszkodowany mężczyzna.
Dla określenia sposobu postępowania w tym przypadku wydaje się istotne, jaką formę prawną miała firma zatrudniająca pana Michała. Z jego listu wynika, że była to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
– Wobec bezskuteczności egzekucji prowadzonej względem spółki, zastosowanie mogą znaleźć przepisy kodeksu spółek handlowych, które ustanawiają w takim przypadku solidarną odpowiedzialność członków zarządu za niespłacone zobowiązania spółki – wyjaśnia adwokat Maciej Kijas. – W celu wyegzekwowania należności od członków zarządu należy niestety wytoczyć osobne powództwo, co łączy się z poniesieniem kosztów sądowych. Można jednak złożyć wniosek o zwolnienie od nich z uwagi na złą sytuację materialną – sugeruje prawnik.
Opisane przez pana Michała okoliczności mogą również uzasadniać podjęcie działań prawnokarnych przeciwko członkom zarządu spółki. Kodeks karny stanowi bowiem, że gdy osoba zobowiązana orzeczeniem sądu do wypłaty wynagrodzenia za pracę obowiązku tego nie wykonuje, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3. Warto więc złożyć doniesienie do prokuratury w tej sprawie.
Podstawa prawna
Art. 299 ustawy z 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. nr 94, poz. 1037 ze zm.).
Art. 218 par. 3 ustawy z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. z 1998 r. nr 88, poz. 553 ze zm.).