Pracodawca musi uznać za wypadek przy pracy zdarzenie, w którym pracownik na skutek omdlenia doznał urazu głowy. Nie może argumentować, że było to spowodowane złym samopoczuciem podwładnego. Tak orzekł Sąd Najwyższy.
Pracownik był zatrudniony w spółce na stanowisku montera spawacza. W ostatnim dniu stycznia 2011 r. pracownik miał pracować w warsztacie. Około godz. 10 jego przełożeni otrzymali informację telefoniczną o zasłabnięciu spawacza i interwencji pogotowia ratunkowego. Zakładowy zespół powypadkowy nie uznał zdarzenia za wypadek przy pracy. W protokole stwierdzono, że przyczyną utraty przytomności było złe samopoczucie mężczyzny i brak jest przyczyny zewnętrznej, która spowodowałaby utratę przytomności.
Poszkodowany odwołał się od tej decyzji do sądu I instancji, który ustalił, że warsztat ma charakter prowizoryczny i został urządzony w starej hydroforni. Pomieszczenie, w którym pracował skarżący, w dniu zdarzenia ogrzewały rury o bardzo wysokiej temperaturze. Co więcej, użycie palnika gazowego o temperaturze 500°C mogło spowodować, że temperatura w pomieszczeniu dochodziła do 50°C. Z dalszych ustaleń sądu wynika, że omdlenie było wynikiem spadku ciśnienia tętniczego. Czynności, które wykonywał pracownik – przy założeniu, że w warsztacie panowała wysoka temperatura – mogły się przyczynić do zasłabnięcia. Sąd I instancji orzekł, że zatrudniony uległ wypadkowi przy pracy. Podobnie uznał sąd II instancji.
Pełnomocnik firmy wniósł skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego (SN). Ten orzekł, że odczuwalne przez pracownika objawy zasłabnięcia spowodowane były warunkami pracy. Ponadto rozpoczęły się w miejscu i w czasie efektywnego wykonywania przez spawacza czynności zleconych przez przełożonego. SN zaznaczył, że utrata przytomności i wywołany nią upadek powodujący uraz nastąpiły bezpośrednio po opuszczeniu przez niego warsztatu wyłącznie w celu zaczerpnięcia świeżego powietrza (ochłodzenia się). W efekcie wszystkie te czynności wypełniają przesłanki wypadku przy pracy – stwierdził SN i oddalił skargę kasacyjną.
ORZECZNICTWO
Wyrok Sądu Najwyższego z 27 maja 2014 r., sygn. akt I PK 275/13.