Digitalizacja usług i dynamiczny rozwój sektora e-commerce wpływają na rosnące zapotrzebowanie na nowych pracowników w działach sprzedaży i marketingu. Najwięcej ofert pracy pojawia się w działach sprzedaży i marketingu w firmach z sektora handlu detalicznego i sektora FMCG, natomiast najlepszy poziom zarobków oferują przedsiębiorstwa działające w branży nowych technologii.

Ostatnich kilkanaście miesięcy to w dużej mierze czas zaostrzającej się walki pracodawców o najbardziej utalentowanych pracowników odpowiedzialnych za rozwój sprzedaży. - Najwyraźniej widać duże i stale rosnące zapotrzebowanie na profesjonalistów zajmujących się sprzedażą z ramienia producenta do sieci detalicznych. Wynika to z postępującej konsolidacji rynku w kierunku sieci i zmian jakie w związku z tym zachodzą na mapie polskiego handlu. Istotny jest również rozwój internetowych oraz mobilnych kanałów sprzedaży i wynikające z niego zapotrzebowanie na specjalistów e-commerce – tłumaczy Paweł Woźniak, manager Zespołu Sprzedaż i Marketing w międzynarodowej firmie doradztwa personalnego Michael Page.

Sprzedaż: można sporo zarobić, ale…

Działy sprzedaży należą obecnie do kluczowych w niemal każdej organizacji, niezależnie od jej wielkości czy profilu działalności. Działy te oferują swoim pracownikom najbardziej dynamiczne zatrudnienie oraz wynagrodzenie wyższe nawet o ponad 20 proc. niż pozostałe komórki organizacyjne.

Kariera w sprzedaży nie należy jednak do łatwych. Bardzo często wiąże się z zadaniowym czasem pracy i dużą intensywnością, szczególnie w okresach większej liczby zamówień czy negocjacji kontraktów. Do tego dochodzą jeszcze wahania wynagrodzenia całkowitego, którego kluczową część stanowi premia przyznawana za realizację celów sprzedażowych.

Najbardziej wartościowi są dla pracodawców kandydaci potrafiący zmaksymalizować sprzedaż przy zachowaniu wysokiego współczynnika zysku, którzy zarazem uczestniczą w formułowaniu strategii całej organizacji. Osoba starająca się o pracę w sprzedaży powinna legitymować się przekrojowym doświadczeniem, w tym kilkoma latami pracy w dziale sprzedaży, doskonałą znajomością branży, umiejętnością właściwej odpowiedzi na potrzeby klientów oraz wiedzą i umiejętnościami wykorzystywania w praktyce różnorodnych technik negocjacyjnych.

Osoby o takich kompetencjach mogą liczyć na bardzo atrakcyjne wynagrodzenie. Według Przeglądu Wynagrodzeń 2013/2014 Michael Page w Sprzedaży i Marketingu aktualne wynagrodzenie miesięczne brutto kierownika e-commerce wynosi od 12 do nawet 22 tys. zł, kierownika ds. kluczowych klientów w firmie oferującej dobra konsumenckie - od 9 do 15 tys. zł, a dyrektora sprzedaży w handlu detalicznym - od 16 do 40 tys. zł.

Marketing stawia na internet

- Znakiem naszych czasów jest skokowy wzrost zapotrzebowania na ekspertów ds. marketingu online. Coraz więcej firm, w tym szczególnie z branży handlu detalicznego, podążając za potrzebami swoich klientów decyduje się na większą obecność w sieci poprzez rozwój internetowych oraz mobilnych kanałów sprzedaży. Zatrudnienie profesjonalistów zarządzających budową wizerunku i zwiększaniem świadomości marek online oraz wzmacnianiem komunikacji marketingowej z klientami w tym kanale staje się więc kluczowe – podkreśla Woźniak.

Digitalizacja spowodowała zainteresowanie pracodawców kierownikami marketingu internetowego posiadającymi szeroką wiedzę sektorową i wysoką umiejętność przekładania swoich działań na wyniki sprzedaży. Na stanowiskach tych mile widziane jest posiadanie umiejętności technicznych oraz zainteresowań dotyczących szeroko pojętej tematyki internetowej i mobilnej. Jak podaje Przegląd Wynagrodzeń 2013/2014 Michael Page w Sprzedaży i Marketingu aktualne wynagrodzenie miesięczne brutto kierownika marketingu internetowego w firmie z sektora handlu detalicznego wynosi od 12 do 22 tys. zł, a dyrektora marketingu w firmie z sektora dóbr konsumenckich - od 20 do 40 tys. zł.

Co kandydat umieć powinien

Zarówno do działów sprzedaży, jak i marketingu, najbardziej poszukiwani są kandydaci z 3-4 letnim doświadczeniem zawodowym w danym dziale zdobytym w jednej firmie. Taki okres pracy pozwala kandydatowi zdobyć szeroką praktykę w zakresie wykonywania różnorodnych zadań sprzedażowych bądź marketingowych, głęboką wiedzę o danym sektorze, panujących na nim trendach, zachowaniach klientów, a także prawach rządzących danym rynkiem. Dla pracodawców istotne jest także to, aby kandydat był osobą aktywną, nastawioną na rozwój kompetencji i mającą doświadczenie w zarządzaniu zespołem. Wykształcenie wyższe oraz bardzo dobra znajomość języka angielskiego są niezbędne, żeby rozpocząć i rozwijać karierę w działach sprzedaży oraz marketingu organizacji międzynarodowych.

Oprac. AB na podstawie materiałów prasowych firmy Michael Page