Tylko część ofert zatrudnienia w administracji publicznej będzie trafiała do powiatowych urzędów pracy. Obejmą one stanowiska z konkursu, które i tak są powszechnie dostępne
Szefowie instytucji państwowych nie chcą informować urzędów pracy o wolnych stanowiskach i proponowanym wynagrodzeniu. Takie m.in. uwagi zgłoszono do projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw.
Zgodnie z art. 1 pkt 29 projektu urzędy pracy powinny być informowane o wszystkich wakatach w administracji. Z kolei art. 7 tego dokumentu nakłada obowiązek, aby urzędy w ofercie o wolnym stanowisku podawały wysokość proponowanego wynagrodzenia brutto.