Urzędy nie chcą informować o zarobkach w ogłoszeniach o wolnych stanowiskach. Działają wbrew zarządzeniu szefa służby cywilnej.
Dyrektorzy generalni urzedów powinni wskazywać w ogłoszeniach o wolnych etatach m.in. informacje o proponowanym wynagrodzeniu na danym stanowisku. Tak wynika z zarządzenia nr 3 szefa służby cywilnej z 30 maja 2012 r. w sprawie standardów zarządzania zasobami ludzkimi w SC.
Dzięki temu część kandydatów i sama komisja mieli nie marnować czasu na niepotrzebne przeprowadzanie rozmów z osobami, których nie satysfakcjonuje przewidziane wynagrodzenie. Po ponad roku okazuje się jednak, że niewiele urzędów decyduje się na taki krok.