Szefowie urzędów nie umieją prawidłowo zwalniać urzędników. W 2012 r. nie dość, że tylko pojedynczym pracownikom zatrudnionym w administracji rządowej wręczano wypowiedzenia, to ci, którzy odwołują się do sądu, najczęściej otrzymują odszkodowanie i są przywracani do pracy.
DGP przeprowadził sondę w urzędach wojewódzkich i ministerstwach. W 2012 r. tylko pięciu osobom w sprawdzanych przez nas instytucjach zostały zwolnione dyscyplinarnie. Rozwiązanie stosunku pracy z zachowaniem okresu wypowiedzenia również odbywa się na niewielką skalę. Są urzędy, które w ogóle nie decydują się na zwolnienia.
– Nie występowały u nas takie przypadki – potwierdza Agata Wojda, rzecznik prasowy wojewody świętokrzyskiego.