Niejasna procedura kontroli, wątpliwości co do niewiążących zaleceń oraz brak spodziewanej interwencji w przypadku najbardziej palących naruszeń prawa UE. Takie obawy co do nowej unijnej instytucji zgłaszają eksperci.
Europejski Urząd ds. Pracy (ang. European Labour Authority, ELA) zainaugurował działalność 16 października 2019 r. Ale o tym, co będzie priorytetem w działaniu, dowiemy się dopiero 3 grudnia, wtedy bowiem mają zostać podjęte odpowiednie decyzje co do funkcjonowania nowej instytucji.
‒ Urząd będzie dla pracowników i pracodawców źródłem informacji o ich prawach i obowiązkach, a ponadto będzie służył pomocą krajowym urzędom pracy w ich transgranicznych działaniach. Będzie to bezpośrednim wsparciem dla milionów Europejczyków, którzy pracują lub mieszkają w innym państwie członkowskim, a także dla milionów przedsiębiorstw, które działają w wymiarze transgranicznym – powiedział przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker w dniu inauguracji.