Unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych obowiązuje już od 25 maja 2018 r., jednak wciąż wiele jest pytań co do jego stosowania w praktyce. Szczególnie dużo wątpliwości dotyczy usług świadczonych przez agencje zatrudnienia – a zwłaszcza pracy tymczasowej. W tym przypadku dane osobowe przepływają bowiem pomiędzy trzema podmiotami – agencją, pracodawcą użytkownikiem i pracownikiem tymczasowym.
Podstawy
Co najczęściej będzie podstawą przetwarzania danych przez agencję?
ikona lupy />
Dziennik Gazeta Prawna
  • zgoda osoby, której dane dotyczą,
  • podjęcie działań niezbędnych do zawarcia umowy
  • konieczność wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, np. umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, albo umowy z kontrahentem,
  • wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, np. wynikającego z ustawy,
  • prawnie uzasadniony interes administratora danych.

Kto gra jaką rolę?
Usługi rekrutacyjne
Agencja – jest administratorem danych osobowych kandydatów do pracy.
Klient agencji (podmiot, dla którego prowadzona jest rekrutacja) – działa jako samodzielny administrator danych kandydatów.
Klient agencji zdaniem Polskiego Forum HR (PFHR): Między agencją rekrutacyjną a klientem w większości przypadków zachodzi relacja administrator-administrator, ponieważ każdy z tych podmiotów realizuje własny cel przetwarzania i posługuje się własnymi środkami przetwarzania danych.