Pracodawca nie może pytać uczelni, czy dany kandydat do zatrudnienia ukończył na niej studia. Dotyczy to także certyfikatów językowych i zawodowych.
Niedozwolone jest potwierdzanie prawdziwości dyplomu ukończenia studiów wyższych i innych certyfikatów potwierdzających umiejętności lub kwalifikacje kandydata do pracy. Firma nie może kierować takich pytań do uczelni wyższej, szkoły językowej, ośrodka prowadzącego kształcenie zawodowe. Jeśli ma wątpliwości co do prawdziwości dokumentów, może jedynie złożyć zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu fałszerstwa.
Tak wynika z wytycznych zawartych w poradniku dla pracodawców przygotowanym przez Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO). Ma on ułatwić stosowanie RODO i nowej ustawy o ochronie danych osobowych.