Nasi europosłowie domagają się ustępstw w zasadach delegowania pracowników. Na razie trwa zażarta dyskusja.
Nie ma szans na odrzucenie projektu nowelizacji zmian w dyrektywie o delegowaniu pracowników, który zaproponowała Komisja Europejska (KE). Dlatego polscy europosłowie zabiegają o złagodzenie niekorzystnych dla naszych firm regulacji.
Miliardowe straty