Trzynastka to nagroda roczna, przysługująca wszystkim pracownikom budżetówki. Wybrane branże mogą liczyć także na czternastkę.

Wynagrodzenie pracownika to nie tylko pensja - może otrzymać także szereg dodatków, jak nagrody i premie. Ile faktycznie może zarobić pracownik dowiesz się z naszej galerii:

Ponadto pracownikom budżetówki przysługuje też trzynastka, czyli dodatkowe wynagrodzenie roczne zwane trzynastym wynagrodzeniem.

Reklama

Kto może liczyć na trzynastkę? Na trzynastą pensję mogą więc liczyć między innymi nauczyciele, pracownicy urzędów państwowych, a także zatrudnieni w biurach poselskich i senatorskich - o ile są zatrudnieni na podstawie stosunku pracy, tj. na umowie o pracę, poprzez mianowanie, powołanie lub wybór.

Reklama

Ponadto na trzynastą pensję mogą liczyć tylko pracownicy, którzy przepracowali u tego samego pracodawcy cały rok kalendarzowy. Jeśli urzędnik lub nauczyciel pracuje krócej, ale co najmniej 6 miesięcy, nabywa prawo do wynagrodzenia rocznego, ale w wysokości proporcjonalnej do przepracowanego okresu. Kiedy trzynastka nie przysługuje, dowiesz się tutaj>>

Kiedy pracownik otrzymuje trzynastkę? Pracodawca musi wypłacić trzynastą pensję nie później niż w ciągu pierwszych trzech miesięcy roku kalendarzowego następującego po roku, za który przysługuje to wynagrodzenie - czyli w praktyce pracownik dodatkowe pieniądze powinien mieć na koncie do 31 marca. Tylko pracownikowi, z którym rozwiązano stosunek pracy w związku z likwidacją pracodawcy, trzynastkę wypłaca się w dniu rozwiązania stosunku pracy.

Jaka jest wysokość trzynastki? Wysokość trzynastki wyliczana jest na podstawie średniej zasadniczej pensji brutto każdego pracownika. Natomiast do trzynastki nie wlicza się dodatku stażowego i dodatku funkcyjnego czy świadczeń chorobowych.

Część pracowników budżetówki poza trzynastką może liczyć także na czternastkę - tak więc nauczyciele mają szansę dostać w styczniu jednorazowy dodatek uzupełniający, wypłacany przez samorządy. Zgodnie z Kartą nauczyciela, gmina musi zapewnić nauczycielom na na poszczególnych stopniach awansu zawodowego średnie pensje, a jeśli któraś z czterech grup zarabiała mniej, należy się jej wyrównanie. Otrzymują je wszyscy nauczyciele na danym stopniu awansu, niezależnie czy sami zarabiali mniej, czy więcej od średniej.

W 2015 roku średnia pensja pedagogów wynosiła około 2 717 zł brutto dla nauczyciela stażysty, 3000 zł dla nauczyciela kontraktowego, 3 900 zł dla nauczyciela mianowanego i 5 000 zł dla nauczyciela dyplomowanego. Rząd planuje jednak zmianę przepisów i odebranie nauczycielom czternastki>>

Specjalne nagrody roczne gwarantuje też Karta Górnika - wysokość czternastki zależy w tym wypadku od stażu i charakteru pracy górnika. Jednak poszczególne spółki węglowe próbują ograniczać wypłatę górniczej trzynastki - czytaj o tym tutaj>> i tutaj>>