Robiąc domowe porządki, znalazłam zimowe buty z odklejoną podeszwą. Zapomniałam, że miałam je wcześniej reklamować (kupiłam je ostatniej zimy). Kilka dni temu poszłam do sklepu, w którym ekspedientka zapytała, kiedy nosiłam je ostatnio i kiedy się rozkleiły. Gdy zgodnie z prawdą powiedziałam, że zimą, stwierdziła, że zbyt późno się zgłosiłam. Nie mogę zrozumieć, dlaczego nie przyjęto reklamacji, przecież buty nadal nie nadają się do chodzenia – zastanawia się pani Grażyna.
Niestety, sprzedawczyni miała rację. Zawiadomienie o wykryciu wady towaru powinno nastąpić przed upływem dwóch miesięcy od dnia jej dostrzeżenia, a więc w tym przypadku rozklejenia się butów. Termin ten dotyczy jednak tylko sprzedaży konsumenckiej, czyli kupowania od profesjonalistów (przedsiębiorców) rzeczy ruchomych przez osoby fizyczne (konsumentów) w celach niezwiązanych z ich działalnością gospodarczą lub zawodową.
Gdyby towar kupiony był od innej osoby fizycznej, np. w sprzedaży ulicznej, wadę trzeba zgłosić w ciągu miesiąca od jej wykrycia. Przy zakupach produktów spożywczych obowiązują jeszcze krótsze terminy. Zjełczałe masło lub zwietrzałą herbatę musimy reklamować w ciągu trzech dni. Towary paczkowane reklamuje się w ciągu trzech dni od otwarcia opakowania, kupione luzem, ważone w sklepie lub dostarczane do miejsca zamieszkania kupującego należy zgłosić w terminie trzech dni od dnia sprzedaży bądź ich otrzymania.
Generalnie im krótszy czas od zakupu do reklamacji, tym konsument ma większe szanse na pozytywne rozstrzygnięcie. Do sześciu miesięcy od dnia zakupu istnieje bowiem coś takiego jak domniemanie odpowiedzialności sprzedawcy. Po tym czasie w razie sporu ze sprzedawcą odmawiającym uznania reklamacji to konsument musi udowodnić jego odpowiedzialność.
Uwaga
Jeśli reklamację przekazujemy pocztą, termin (dwumiesięczny lub jednomiesięczny) na zawiadomienie sprzedawcy o niezgodności towaru jest dotrzymany, jeżeli przed jego upływem wyślemy do sprzedawcy odpowiednie oświadczenie
Podstawa prawna
Art. 8–9 ustawy z 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 141, poz. 1176 ze zm.). Par. 1 rozporządzenia ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej z 30 stycznia 2003 r. w sprawie terminów zawiadomienia sprzedawcy o stwierdzeniu niezgodności towaru żywnościowego z umową (Dz.U. nr 31, poz. 258). Art. 563 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.).